Regulamin

HOME / DO POBRANIA / Regulamin

REGULAMIN/

1. Warunki realizacji zamówień

Zlecenia realizujemy na podstawie:

a) Materiałów dostarczonych przez klienta lub projektów wykonanych przez naszą pracownię.

Materiały powinny spełniać określone w specyfikacji technicznej wymagania. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych materiałów, niestaranności w ich przygotowaniu lub niespełnieniu naszych wymagań technicznych, zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania zlecenia.

b) Zamówienia zawierającego:

Datę zamówienia, dane do wystawienia faktury VAT, dane osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie Zleceniodawcy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), tytuł pracy (nazwa jednoznacznie identyfikująca zamówienie), specyfikację ilościową i cenową zamawianych towarów i usług, termin realizacji, warunki dostawy, adres dostaw, termin i formę płatności.

2. Koszty realizacji zamówień

Przedstawione na naszych stronach www ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu § 66 Kodeksu Cywilnego. Oferty przygotowujemy na podstawie indywidualnych zapytań szczegółowo opisujących parametry zamawianych towarów i usług. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@impreso.com.pl lub bezpośrednio do obsługującego Państwa handlowca. Oferty zachowują ważność przez 14 dni od daty ich wysłania. Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić atrakcyjny poziom cenowy oferowanych produktów i usług. Ceny odnoszą się do konkretnych nakładów, a nie przedziałów ilościowych.

Błędy w ofertach

Dokładamy wszelkich starań, aby kalkulacje cenowe przygotowywane dla naszych Klientów były dokładne i rzetelne. Zastrzegamy sobie jednak ewentualność podania błędnej ceny lub ilości poprzez pomyłkę lub literówkę. W takich sytuacjach Klientowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia lub przyjęcia cen publikowanych w serwisie www.impreso.com.pl w dniu przyjęcia zlecenia do realizacji, zaś nam prawo odmowy wykonania zlecenia za podaną błędną cenę, lub w błędnej ilości. Nie ponosimy żadnych innych konsekwencji z tytułu pomyłek w ofertach.

3. Terminy realizacji zleceń

Terminy realizacji zamówień ustalane są indywidualnie po otrzymaniu niezbędnych do realizacji zamówienia materiałów. Podane terminy nie są gwarantowanymi terminami realizacji produkcji. W przypadku losowych zdarzeń termin może się wydłużyć o 2 tygodnie.

Termin realizacji jesteśmy w stanie określić dopiero po otrzymaniu materiałów do produkcji lub po akceptacji przez klienta wydruków próbnych. Czas wykonania zlecenia zależy również od ilości bieżących zamówień skierowanych do produkcji.

Termin dostawy towaru gwarantowany jest przez firmę kurierską. Pracownia IMPRESO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy firmy kurierskiej.

Przewidywany łączny termin realizacji zlecenia jest określany na etapie przedstawiania kosztorysu. Ustalony termin realizacji w fazie wykonania liczony jest od momentu otrzymania kompletu prawidłowo przygotowanych materiałów do druku, materiałów do duplikacji i zaksięgowania zaliczki lub całości należności. Wszystkie te trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie. Ponadto termin realizacji liczony jest w dniach roboczych (bez sobót i niedziel) począwszy od dnia następnego od spełnienia wymienionych wcześniej warunków (otrzymanie kompletu prawidłowo przygotowanych materiałów do druku, materiałów do duplikacji i zaksięgowanie zaliczki lub całości należności na nasyzm rachunku bankowym).

W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych typu awaria maszyn, przerwa w dostawie energii elektrycznej lub wody, pożar, klęska żywiołowa w zakładach wykonujących poszczególne etapy zlecenia, nie ponosimy odpowiedzialności za skutki zmian w terminach realizacji.

4. Dostawa i odbiór zamówień

Towar na terenie Polski dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący. Szczegółowe oferty przedstawiane na podstawie zapytań winny określać koszt dostawy towaru, w przeciwnym wypadku nie jest on uwzględniony w ofercie. Nie ponosimy odpowiedzialności za spóźnienia w dostawie spowodowane z winy firmy kurierskiej. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie przy płatności przelewem przed odbiorem lub gotówką przy odbiorze, chyba że strony ustaliły inaczej.

Miejsce odbioru osobistego: IMPRESO, ul. Modra 69A, 80-736 Gdańsk

5. Warunki płatności

Oferujemy płatność:

  • gotówką

  • przelewem przed odbiorem / dostawą towaru
  • kartą, blikiem terminalem płatności

6. Reklamacje

Zasadność reklamacji rozpatrywana jest w terminie do 7 dni od daty dostarczenia reklamowanych towarów do siedziby IMPRESO. Usunięcie wad produkcyjnych najczęściej nie jest możliwe, z tego powodu zasadne reklamacje uwzględniane są przez ponowne wykonanie reklamowanych towarów i usług bądź zwrot zapłaconej za reklamowane towary i usługi kwoty w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku kiedy formą uznania reklamacji jest wykonanie ponownej produkcji pozbawionej wad, towar wysyłany jest do Zleceniodawcy na koszt IMPRESO. Ponowne wykonanie reklamowanych towarów i usług jest możliwe wyłącznie po uregulowaniu należności za reklamowany towar.

Jedyną podstawą reklamacji kolorystyki prac drukowanych kolorami CMYK jest odbitka kolorystyczna typu cromalin. Niedostarczenie wzorcowego wydruku zamyka możliwość reklamowania kolorystyki pracy drukowanej kolorami CMYK. Ze względu na specyfikę materiałów, ten sam nadruk na płycie kompaktowej i opakowaniu może różnić się kolorystycznie.

Jedyną podstawą reklamacji zapisu danych na płytach CD / DVD są różnice danych płyty wzorcowej i wykonanych kopii. Oznacza to, że w przypadku dostarczania plików do nagrania przez e-mail lub serwer ftp, nie ma podstaw do uznania ew. reklamacji zawartości płyt. Nie ponosimy odpowiedzialności za niekompatybilność zamówionych w IMPRESO nośników optycznych ze sprzętem komputerowym i audiowizualnym wykorzystywanym do ich odtwarzania / nagrywania. Brak możliwości wykorzystywania prawidłowo wyprodukowanych nośników danych prosimy reklamować u dostawców sprzętu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za samodzielną duplikację (nagrywanie) płyt przez klienta, ponieważ nie mamy wpływu na ten proces. Reklamacja obejmuje tylko duplikację wykonaną przez nas. Nie przyjmujemy do reklamacji czystych jednak porysowanych lub zabrudzonych palcami płyt przez klienta, odebrane nienagrane płyty z siedziby naszej firmy po uprzednim sprawdzeniu przez klienta, traktowane są jako pełnowartościowe. Klient markę płyty może wybrać przed realizacją zamówienia.

7. Zakres odpowiedzialności

Odpowiedzialność za wady, braki sprzedawanych towarów i usług oraz niedotrzymane terminy realizacji ponosimy wyłącznie do ich oferowanej wartości.

Zleceniodawca wyraża zgodę na zamieszczenie projektu nadesłanego w celu realizacji zlecenia lub projektu wykonanego przez pracownię IMPRESO na stronie internetowej w przykładowych realizacjach w celu ukazania możliwości nadruku dla potencjalnych klientów oraz finalnego produktu w gablocie w siedzibie firmy.

Klient korzystając z naszej oferty oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego punkty w całości.

8. Tolerancja wielkości zamówienia

Z uwagi na wieloetapowe procesy produkcji i możliwą kumulację błędów z każdego z etapów produkcji, zastrzegamy możliwość wystąpienia odchyłek od zamówionej ilości towarów. Występuje to jednak bardzo rzadko. Dopuszczalne ilości braków wynoszą dla nakładu 0 – 100 szt.: 2 szt., dla nakładu 101 – 1000 szt.: 5 szt., dla nakładu 1001 i więcej szt.: 10 szt. Brakujące egzemplarze nie są fakturowane, klient za nie nie płaci. Wykonanie zamówienia w ilościach mniejszych niż określona tolerancja zamówienia dla poszczególnych przedziałów nie może być podstawą zasadnej reklamacji.

   
 
facebookyoutube
Copyrights © 2009-2018 IMPRESO